Hồ sơ tư liệu
Dân chủ, nhân quyền là những vấn đề nhạy cảm và phức tạp, phản ánh bản chất, thể chế chính trị của mỗi quốc gia. Do vậy, các thế lực thù địch luôn lợi dụng vấn đề này để chống phá các nước XHCN, trong đó có Việt Nam.  
Cập nhật 18/07/2024
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và đưa ra nhiều chỉ dẫn về chống chủ nghĩa cá nhân. Người cho rằng: "Chủ nghĩa cá nhân là việc gì cũng chỉ lo cho lợi ích riêng của mình, không quan tâm đến lợi ích chung của tập thể. "Miễn là mình béo, mặc thiên hạ gầy". Nó là mẹ đẻ ra tất cả mọi tính hư nết xấu như: lười biếng, suy bì, kiêu căng, kèn cựa, nhút nhát, lãng phí, tham ô, v.v...". Trong tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân", Người chỉ ra: "Do chủ nghĩa cá nhân mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa. Họ tham danh, trục lợi, thích địa vị quyền hành. Họ tự cao tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán, chuyên quyền...". Theo Người, chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù của cách mạng, nó là nguồn gốc của những "căn bệnh" nguy hiểm, làm hư hỏng đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm tha hóa Đảng. Hồ Chí Minh coi chủ nghĩa cá nhân là "địch nội xâm", "Địch bên ngoài không đáng sợ. Địch bên trong đáng sợ hơn, vì nó phá hoại từ trong phá ra". Đây là sự nguy hiểm tiềm tàng làm cho Đảng mất dần tính cách mạng, tính trí tuệ, tính đạo đức, tính nhân dân, là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng. Người cho rằng, cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân là cuộc đấu tranh gay go, quyết liệt, lâu dài và gian khổ; là việc làm cần thiết, thường xuyên, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đạo đức cách mạng, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, góp phần làm cho Đảng ta thật sự "là đạo đức, là văn minh".
Cập nhật 23/06/2024
Là người khai sáng, người thầy của nền báo chí cách mạng Việt Nam, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công việc viết báo và làm báo. Trong những năm hoạt động ở nước ngoài để tìm đường cứu nước, Người đã có nhiều bài viết đăng trên các báo lớn của Pháp, Liên Xô, Trung Quốc... Tại Pháp, Người tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa và tờ báo Người cùng khổ (Le Paria). Tại Trung Quốc tháng 6 - 1925, Người đã tổ chức ra Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội - Tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam và sáng lập ra Báo Thanh niên - cơ quan ngôn luận của Hội, xuất bản số báo đầu tiên bằng chữ quốc ngữ vào ngày 21 tháng 6 năm 1925. Sự kiện lịch sử này đánh dấu mốc khởi nguồn cho báo chí cách mạng Việt Nam.
Cập nhật 17/06/2024
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 16/5 đến ngày 18/5/2024, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ 9. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có bài phát biểu quan trọng tại lễ khai mạc, bế mạc hội nghị. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, sau 3 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng.
Cập nhật 07/06/2024
Xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam là một trong những thủ đoạn mà các thế lực phản động, thù địch thường xuyên tiến hành. Trong đó, luận điệu cho rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trên Hiến pháp và pháp luật” là hoàn toàn vô căn cứ và hết sức nguy hiểm, cần được nhận diện, đấu tranh bác bỏ.
Cập nhật 07/06/2024
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa song Người để lại cho hậu thế những di sản vô cùng quý giá. Di sản Hồ Chí Minh luôn sống mãi trong sự nghiệp cách mạng, là kim chỉ nam dẫn đường, chỉ lối cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Di sản ấy là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do chính Người sáng tạo, để lại cho Đảng, dân tộc Việt Nam.
Cập nhật 21/05/2024
Mới đây trên nhiều trang mạng phản động Phạm Trần đã phát tán bài viết: “94 năm có Đảng - 94 năm mất tự do, tụt hậu”. Với nhiều luận điệu sai trái, xuyên tạc, y cho rằng “Đảng đã cướp mất tự do của dân tộc, và là lực cản của tiến bộ”. Tuy nhiên, thực tiễn đất nước Việt Nam là minh chứng sinh động bác bỏ những luận điệu sai trái, phản động của Phạm Trần.
Cập nhật 20/05/2024
Chủ nghĩa Mác - Lênin là một học thuyết khoa học và cách mạng, do vậy, các thế lực thù địch, phản động không ngừng công kích, xuyên tạc, phá hoại niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào chủ nghĩa Mác - Lênin, nhằm thúc đẩy quá trình "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong Đảng và trong xã hội, tiến tới xóa bỏ, làm tan rã Đảng Cộng sản. Đây cũng là âm mưu, thủ đoạn của chiến lược "diễn biến hòa bình" để chống phá cách mạng Việt Nam.  
Cập nhật 17/05/2024
Hằng năm, cứ mỗi dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc thì trên mạng xã hội lại xuất hiện những thông tin xấu, độc nhằm chống phá Đảng, Nhà nước. Một trong những mũi nhọn chống phá hàng đầu để thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là tập trung xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh, uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như phủ nhận tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm xoá bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng, với ý đồ làm sụp đổ chế độ XHCN ở nước ta. Trong thời điểm, cả nước đang dành trọn tình cảm kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đạo của dân tộc thì các fanpage của Đài Á Châu tự do (RFA), Chân trời mới Media, Tiếng dân News… có các bài viết dùng lời lẽ mỉa mai, liệt kê một số cán bộ cao cấp thoái hóa, biến chất đã bị xử lý và lấy cớ đó để xuyên tạc về Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như chủ trương của Đảng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Cập nhật 16/05/2024
Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng mẫu mực về tình yêu tha thiết của Người đối với quê hương, đất nước, đồng chí, đồng bào, tất cả những người lao khổ bị áp bức trên trái đất. Đó là một trong những đức tính cao quý của Bác.
Cập nhật 15/05/2024
Các tin khác
Xem tin theo ngày