Văn hóa
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng đã chỉ ra một trong 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay, đó là: “Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.  
Cập nhật 04/12/2023
Để kết nối những người có chung mối quan tâm, nhiều hội nhóm trên mạng xã hội được thành lập, trong đó có nhiều hội nhóm mà chỉ tên gọi cũng đã cho thấy sự tiêu cực.    
Cập nhật 29/11/2023
Giáo dục và Đào tạo là lĩnh vực đặc biệt, có vai trò quyết định đến tiến trình phát triển lâu dài của đất nước, không những thế, nó còn tác động đến mọi gia đình, mọi con người trong xã hội. Do đó, đây là lĩnh vực các thế lực thường xuyên tìm cách tác động theo mục đích của “diễn biến hòa bình”.  
Cập nhật 20/11/2023
Tình trạng sử dụng hình ảnh, nội dung có tính chất bạo lực với mật độ dày đặc, gây phản cảm, không phù hợp thuần phong, mỹ tục trong một số sản phẩm văn hóa, đặc biệt là các MV ca nhạc, phim ảnh… nhằm câu khách, chiều theo thị hiếu dễ dãi của một nhóm đối tượng công chúng trong thời gian gần đây đang đặt ra những nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến công chúng.  
Cập nhật 17/10/2023
Cách đây 10 năm, Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 25-10-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” xác định: “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc phải đi đôi với việc kiên quyết ngăn chặn sự xâm lăng văn hóa, xâm nhập các sản phẩm văn hóa xấu độc, ngoại lai và thông tin độc hại”.  
Cập nhật 16/10/2023
Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn hiện nay. Ở lĩnh vực văn hóa, chuyển đổi số được xem là một nội dung quan trọng để vừa bảo tồn, gìn giữ vừa mở rộng, giao lưu, phát huy các giá trị văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam ra thế giới. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi số trong văn hóa vẫn còn không ít khó khăn do nhiều nguyên nhân khác nhau, cần những giải pháp căn cơ, đồng bộ để thực hiện hiệu quả, hoàn thành tốt mục tiêu “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030” được Chính phủ đề ra ngày 12/11/2021.  
Cập nhật 26/09/2023
Theo các chuyên gia, muốn bảo vệ bản quyền sách trên không gian mạng cần tăng cường các giải pháp kỹ thuật, đẩy mạnh liên kết đấu tranh vi phạm bản quyền trên nền tảng số...  
Cập nhật 22/09/2023
Trong quãng đời học sinh, mùa tựu trường là mùa đẹp nhất, đánh dấu cột mốc khởi đầu năm học mới với bao niềm tin, tương lai và hi vọng. Thời điểm này, khi hàng triệu học sinh, thầy cô giáo và các bậc phụ huynh đang phấn khởi hòa trong không khí ngày tựu trường thì vẫn có tiếng nói lạc lõng bình luận trên không gian mạng.  
Cập nhật 14/09/2023
Thành tích là kết quả tốt đẹp do sự cố gắng, nỗ lực mà đạt được. Thành tích đi liền với biểu dương, khen thưởng sẽ là động lực cho sự phát triển. Đáng tiếc hiện nay, “thành tích” (những yếu kém, tồn tại được che giấu ở những bản thành tích không thật thà) đã và đang bị một bộ phận cán bộ, đảng viên biến nó trở nên méo mó.  
Cập nhật 11/09/2023
Văn nghệ sĩ (VNS) là những người hoạt động trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật (VHNT). Với những cống hiến sáng tạo nghệ thuật, những nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ, diễn viên... luôn nhận được sự quan tâm, chú ý của số đông công chúng và dư luận xã hội. Tài năng, lối sống và văn hóa ứng xử của VNS có khả năng tác động, ảnh hưởng, lan tỏa mạnh mẽ đến công chúng, nhất là giới trẻ.  
Cập nhật 25/08/2023
Các tin khác
Xem tin theo ngày