Tin tức
Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án (Quy định 132) không chỉ là một bước tiến mới về kiểm soát quyền lực Nhà nước, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, mà còn được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tin tưởng, ủng hộ.  
Cập nhật 28/11/2023
Đồng chí Hoàng Thị Như Thanh - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban quản lý chợ Đông Ba là 01 trong 67 điển hình tiêu biểu toàn quốc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; đồng chí rất vinh dự và tự hào là 01 trong 7 đại biểu điển hình báo cáo với Tổng Bí thư và Lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng toàn thể các đại biểu về những việc làm cụ thể, sáng tạo, những nỗ lực của bản thân, để góp phần lan tỏa những điều tích cực, đẩy lùi tiêu cực, lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, khẳng định giá trị, sức sống cả tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển bền vững đất nước.  
Cập nhật 22/11/2023
Một trong những nội dung quan trọng được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập trong tác phẩm Đường Cách mệnh và Thường thức chính trị chính là về Đảng và xây dựng Đảng. Thực tế, những chỉ dẫn cụ thể của Người trong 2 tác phẩm này vẫn vẹn nguyên giá trị; không chỉ góp phần đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà còn có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, để Đảng luôn trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò tiền phong.  
Cập nhật 20/11/2023
Đây là kết quả của bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng ta về quốc phòng an ninh, đối tác đối tượng, về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.  
Cập nhật 06/11/2023
Thời gian qua, các đối tượng xấu đã lợi dụng sơ hở của người dân trong việc chia sẻ hình ảnh căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ khẩu trên mạng xã hội (Zalo, Facebook...) sau đó đăng ký sử dụng các dịch vụ online: mua hàng, xin việc, vay tiền…  
Cập nhật 01/11/2023
Đó là nguyên tắc 5 không, một trong những nội dung cơ bản Quy định 85-QĐ/TW mà các cấp ủy, tổ chức Đảng cần triển khai thực hiện để mỗi cá nhân tự nhắc nhở mình trong việc tham gia mạng xã hội.  
Cập nhật 24/10/2023
Đối phó với những thách thức từ an ninh phi truyền thống hiện nay vừa là yêu cầu, nhiệm vụ của sự nghiệp an ninh quốc gia, bảo vệ Tổ quốc, vừa là điều kiện quan trọng để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ chế độ, giữ vững hòa bình, ổn định chính trị và an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.  
Cập nhật 19/10/2023
Những ngày trước, trong và sau Hội nghị Trung ương 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã có không ít những bài viết mang tính "giật tít, câu view" trên mạng xã hội của một số "nhân vật quen thuộc" đã  xuyên tạc trắng trợn vấn đề nhân sự, công tác cán bộ của Đảng nói riêng và nội dung Hội nghị Trung ương 8 nói chung.
Cập nhật 11/10/2023
Tổng Bí thư Đảng Lao động Mexico khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng là mô hình, tấm gương để các đảng cánh tả, phong trào tiến bộ khu vực Mỹ Latinh học tập và noi theo.  
Cập nhật 09/10/2023
Tư tưởng đoàn kết, đại đoàn kết toàn dân tộc giữ vị trí đặc biệt quan trọng, nhất quán và xuyên suốt trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Trải qua các thời kỳ cách mạng, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được hoàn thiện, phát triển. 
Cập nhật 06/10/2023
Các tin khác
Xem tin theo ngày