Vững niềm tin vào công tác cán bộ của Đảng
Cập nhật 14/05/2024

Đọc bài viết Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng ta càng thấm thía công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư chỉ đạo và thực hiện quyết liệt với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”; nhiều cán bộ cao cấp là Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị bị xử lý kỷ luật đảng, xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, đối với các đồng chí cán bộ cấp chiến lược đang giữ trọng trách đứng đầu Nhà nước, Quốc hội có dấu hiệu sai phạm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xử lý rất kịp thời và nghiêm khắc bằng hình thức cho thôi đảm nhiệm các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Điều này cho thấy rõ quyết tâm chính trị của Đảng là làm trong sạch bộ máy để Đảng ta thật sự vững mạnh, xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch lại cố tình nhìn sai sự việc và lợi dụng mạng xã hội để xuyên tạc rằng: “Đang có đấu đá nội bộ”; “Việt Nam mất ổn định chính trị”... Trước những luận điệu đó, trong dư luận xã hội có những ý kiến bất bình và cũng có những băn khoăn.

Đối với các đồng chí cán bộ cấp chiến lược đang giữ trọng trách đứng đầu Nhà nước, Quốc hội có dấu hiệu sai phạm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xử lý rất kịp thời và nghiêm khắc bằng hình thức cho thôi đảm nhiệm các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Điều này cho thấy rõ quyết tâm chính trị của Đảng là làm trong sạch bộ máy để Đảng ta thật sự vững mạnh, xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân.

Điều đó cho thấy, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân không thờ ơ, mà ngược lại, rất quan tâm tới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gửi gắm niềm tin và sự kỳ vọng vào các quyết sách của Đảng, sự lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác cán bộ, về xây dựng hệ thống chính trị, về đường lối, chủ trương phát triển đất nước.

Được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, trải qua hơn 90 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn hướng tới mục tiêu tất cả vì độc lập dân tộc, tự do và hạnh phúc của nhân dân, vì sự phồn vinh của đất nước.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, lợi ích của quốc gia, dân tộc luôn được Đảng ta đặt lên trên hết, trước hết. Bởi lẽ đó, việc kịp thời xử lý kỷ luật cán bộ, tiến hành miễn nhiệm, thay thế cán bộ là để nhằm củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng bộ máy, góp phần tiếp tục triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và không hề gây ảnh hưởng đến sự ổn định chính trị của đất nước.

Thực tế qua hơn 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới đã chứng minh, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, quần chúng nhân dân tin tưởng vào sự điều hành của đội ngũ cán bộ các cấp, đồng thuận và hưởng ứng các quan điểm đổi mới trên nhiều lĩnh vực, tham gia các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, toàn diện trên các lĩnh vực.

Những thành tựu đổi mới của chúng ta được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, ghi nhận Việt Nam là một đất nước năng động, hòa bình, phát triển, ổn định về chính trị, là bạn, là đối tác tin cậy của các quốc gia trên toàn cầu.

Trong không khí hào hùng kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc, triệu triệu trái tim người con đất Việt hướng về Điện Biên Phủ để tôn vinh và tri ân những người anh hùng, những đồng bào, chiến sĩ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã anh dũng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, đưa dân tộc thoát khỏi ách xâm lược của thực dân, bảo vệ nền độc lập nước nhà.

Tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, mãi mãi không quên công lao của các thế hệ cán bộ, đảng viên đã sống, chiến đấu quên mình vì Tổ quốc, vì nhân dân, chúng ta giữ vững niềm tin vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục sáng suốt và quyết liệt trong cuộc đấu tranh “chống giặc nội xâm”, đẩy lùi tệ tham nhũng, tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược thật sự có năng lực, có phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong tình hình mới.

Cùng với đó, chúng ta kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ đường lối phát triển đất nước; cảnh giác cao độ trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và có những hành động thiết thực không để cho những luận điệu đó len lỏi làm ảnh hưởng xấu tới môi trường xã hội, nhất là tác động tiêu cực tới tâm lý của tầng lớp thanh, thiếu niên.

Hương Sen Việt

Tin liên quan
Xem tin theo ngày